Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras hos oss är den information som du anger i de fält som respektive formulär innehåller. Om du lämnar dina personuppgifter/fyller i ett formulär via denna webbplats samtycker du till behandling av dem i enlighet med denna integritetspolicy.

Ändamål med insamlingen?

Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera det du efterfrågat eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation eller förfrågan samt för att kunna fullgöra vår del av ett avtal med dig.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Vänligen kontakta Rebecca Wallgren på 08-26 20 00 vid frågor kring den lagrade informationen.

Så raderar eller rättar du information?

Du har alltid möjlighet och rätt att begära åtkomst till den information vi har lagrad om dig. Du har även rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. För att göra detta kontaktar du oss via mail. När du är kund hos oss behöver vi alltid dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt samarbete.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Vänligen kontakta Rebecca Wallgren på 08-26 20 00 vid frågor kring att användningsbegränsa din information eller återkalla ditt samtycke.

Period som uppgifterna lagras

Uppgifterna sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra vårt syfte. Om du lämnar dina personuppgifter/fyller i ett formulär via denna webbplats samtycker du till behandling av dem i enlighet med denna policy.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Rebecca Wallgren, 08-26 20 00

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna: 
Nova Work AB
Tegnérlunden 6
113 59 STOCKHOLM

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i en underleverantörs serverhallar med fysisk lokalisering i Göteborg. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.