_Z8A7746

Olika behov kräver olika lösningar 

Din partner för specialister och ledare inom tjänstemannasektorn!

Våra tjänster: 

Vi säkerställer våra kandidater genom kompetensbaserade intervjuer. Utöver det kan vi komplettera intervjuer med personlighets- och färdighetstester. Nova Work ombesörjer också eventuella case-intervjuer, bakgrundskontroller och referenstagningar.

Nova Work har ett stort nätverk, goda referenser och arbetar med kunder och kandidater i hela Sverige.

Kontakta en rekryteringskonsult

_Z8A7731
22_30_Bumpers0802

Vi är kostnadsmedvetna

Nova Work värdesätter hög kundnöjdhet och är prismedvetna. Som företagare är vi medvetna om de utmaningar och kostnader som är förknippade med att anställa personal. Därav grundar vi våra arvoden på uppdragets komplexitet och omfattning. Vi erbjuder olika prisalternativ beroende på vilken specifik tjänst ni är intresserade av att anlita oss för.

Utöver rekryteringsarbetet kan bistå med konsultation kring personalrelaterade frågor, till exempel Compensation & Benefits och Employer Branding.  

Vår rekryteringsprocess

För att hitta och säkerställa rätt kandidater till er arbetar vi med uppsökande rekrytering (search och headhunting) parallellt med nätverkande i olika kanaler och forum. Du som kund kan välja att köpa hela eller delar av rekryteringsprocessen, beroende på hur ert behov ser ut.

Steg 1

Uppdragsstart

För att säkerställa ert behov och förstå vad ni söker upprättar vi en kravprofil tillsammans. Kravprofilen har vi som underlag under rekryteringsprocessen.

Steg 2

Search

Systematisk kartläggning av bolag och kandidater. Vi arbetar uteslutande med uppsökande rekrytering vilket innebär att vi aktivt tar kontakt med de kandidater vi anser är mest lämpade för rollen.

 

Steg 3

Intervju & kvalificering 

Kvalificering av intressanta kandidater. Vi genomför telefonintervjuer och intervjuer. På intervjuerna säkerställer vi kandidaternas kompetens mot den upprättade kravprofil vi har gjort tillsammans.

 

 

Steg 4

Kandidatpresentation 

Ni får utvalda kandidater presenterade till er muntligen och skriftligen med vår bedömning, CV och vi genomför även en bakgrundskontroll.

 

Steg 5

Kundens process

Efter våra intervjuer och kandidatpresentationer följer er interna rekryteringsprocess. Vi på Nova Work koordinerar och följer upp med er och kandidaterna under processens gång, samt bollar eventuella frågor som uppkommer under processen.

 

Steg 6

Test & Case

Vi har möjlighet att hjälpa er att utföra test och case på utvalda kandidater. Tester hjälper dig som rekryterar att få en djupare bild av huruvida kandidatens personlighet eller färdigheter lämpar sig för den specifika rollen. Vi har certifierade konsulter som utför färdighets-och personlighetstester på utvalda kandidater om så önskas. 

 

Steg 7

Referenstagning & Erbjudandedialog

Ert erbjudande till kandidaten. Vi hjälper er att ta referenser på slutkandidaten och kan vi bistå med information om lönenivåer och rådgivning kring ersättningsmodeller.

 

Steg 8

Uppföljning 

Vi följer upp med er som kund och med rekryterad kandidat månadsvis i tre till sex månader, (beroende på tjänst). 

”Jag uppskattar att ni snabbt förstår vad vi behöver. För att kunna växa behöver vi hjälp med att hitta nya kollegor och där har ni varit kritiska för att vi ska fortsätta att växa vår verksamhet. Två saker byter jag inte, CRM eller rekryteringspartner. Teamet har hjälpt mig i samtliga säljrekryteringar och jag är mycket nöjd med er som rekryteringsleverantör.”

Peter Adielsson
Sales & Growth Manager, Voxo
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6

Vill du samarbeta med oss?